Tarihimiz

KÖYÜN ADI:
 Köyü Müslümanlar kurduğu için tabiatıyla köyün isim alış sürecide bu kuruluş süreciyle ilintilidir. Köyün hemen kuzey doğusundan neredeyse bitişik geçen Karsçayı’ndan diğer köylerden gelip geçenlerin çokluğundan dolayı “Geçilen yer” manasına zamanla “Geçit” denmiştir. Bu geçiş noktası böylece köyün adının konulmasına vesile olur. 

TARİHİ:
  Geçit köyünün tarihi en geç 150 yıl öncesine dayanır. Köye ilk yerleşenler bugün köylüler arasında Kahramanlar olarak anılan Tazegül soy ismini taşıyan ailelerdir. Bu Daha sonra ise yine köylüler arasında Köşler-Göçler denilen ve soy isimleri Gökçek olan aileler gelip bu köye yerleşip ilk gelenlerle birlikte burayı şenlendirmişlerdir. Köy planlı bir şekilde kurulmamış daha çok tepelik alanlara evler dağınık bir şekilde kurularak gerçekleşmiş hatta bu küçük yamaçlar kurulan evleri sanki gizlemiştir. Geçit köyü civardaki birçok köyün aksine ne Ermeni ne de Beyaz RusMalagan- nüfusu görmüştür ve kuruluşundan bu yana sadece Müslüman nüfusu barındırmıştır. Geçit köyüne “Yerli” köyü denir ve aslında buranın yerleşiminin civar köylerin aksine göçmenlerle kurulmadığı manasınadır. Oysa köyün etnik yapısına baktığımızda Trabzon’dan gelen ailelerden tutunda Ağrı’dan gelip yerleşenler bile var. Ancak bu yerleşmeler neredeyse 100 yılı geçtiği için köy civar köyler tarafından “Yerli” yani göçmen olmayan köy olarak adlandırılmıştır. Oysa yüz yıldan daha geriye gidildiğinde buraya yerleşenlerde aslında başka yerlerden buraya göç edip gelmişlerdir. Esasen Geçit köyüne yerleşmelerin başlamasına neden en büyük olay 1877’de Çarlık Rusya’sıyla Osmanlı arasında olan meşhur 93 harbidir. Savaş Rumi takvimle 1293 senesinde olduğu için 93 harbi adıyla anılmış ve bu savaşta Osmanlı yenilince ertesi sene yapılan Berlin anlaşmasıyla KarsArdahan ve BatumRusya’ya bırakılmıştır. Rusya’yla yapılan savaşlarda cepheye yakın köylerdeki insanların birçoğu Türkiye içlerine göçerken bir kısım aileler Geçit köyüne gelirler. Gökçek soy ismini taşıyan aileler de bunlardan birisidir. Ancak yapılan anlaşmayla Geçit civarları yinede Rusya’nın yönetiminde kalır ve 40 yıl sonra Rusya’da gerçekleşen Kızıl devrim –Bolşevik ihtilali- sonrası Osmanlı ile anlaşma –Brest-litowsk anlaşması- yapmaya mecbur kalarak Kars, Ardahan ve Batum geri alınır. Böylece Geçit ondan sonra bir daha elden çıkmamak üzere Türkiye’ye katılır. Tüm bunlardan anlaşıldığı üzere köyün kuruluşu 1870’lerin sonlarına denk geliyor bir köy statüsüne kavuşması ise 1900’lü yılların başında gerçekleşmiş oluyor. Cumhuriyet idaresinden sonra ise eski adı Zaruşat yeni adı Arpaçay olan ilçeye bağlanır daha sonra 1988 senesinde ilçe yapılan eski ismiyle Kızılçakçak yeni adıyla Akyaka’ya bağlanır. Geçit çok azda olsa Ermeni mezalimi yaşamış ve aileler geçici süreyle başka köylerde saklanmışlar ancak daha sonra tekrar köylerine dönmüşlerdir.

 

BU ZAMANA KADAR KÖYDE MUHTARLIK YAPANLAR
1.    RÜŞEN ERDAĞ
2.    ALİ TANYILDIZ
3.    HASAN ÇİÇEKÇİ
4.    BALAÇAVUŞ ERDAĞ
5.    NİYAZİ KARATAŞ
6.    REFİK ERDAĞ
7.    SEVDAKAR DENİZ
8.    ENSAR ERDAĞ
9.    BEYSAFA ARTEN

 

. .

Geçit Köyü Resmi Web Sitesi